Lejebetingelser og vilkår

Generel information

Ved modtagelsen af lejeaftalen læs da venligst grundigt hele aftalen og de generelle lejebetingelser og vilkår i dette dokument.
Enhver ændring til aftalen som måtte være indgået mellem lejeren og ejeren skal bekræftes skriftligt for at være gældende.

Ankomst til ferieboligen

Såfremt intet andet er angivet i lejekontrakten, gælder lejeperioden fra 1. dag kl. 16.00 til sidste dag kl. 10.30.

Ankomst til ferieboligen kan ske på lejeperiodens 1. dag eller efter nærmere aftale.

Evt. andet ankomsttidspunkt skal i god tid inden ankomsten aftales med bureauet.

Deltagerantal

Ferieboligen og den evt. tilhørende grund, må ikke bebos af flere personer end det angivne maksimum antal (se lejekontrakten), som også inkluderer børn uanset deres alder.

Derudover er det ikke tilladt at have telte eller campingvogne på grunden.

Udlejes ikke til ungdomsgrupper.

Hvor gammel skal jeg være for at leje et sommerhus?

Du skal være fyldt 24 år for at leje et sommerhus.

Betaling

Lejebeløbet betales således, som det fremgår af lejeaftalen.

Når du har foretaget din indbetaling, erklærer du at have gjort dig bekendt og indforstået med de fremsendte leje- og betalingsbetingelser.

Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan bureauet uden varsel annullere lejekontrakten. Lejer har intet krav på opfyldelse af lejekontrakten og udlejer har ikke nogen forpligtelse til at opfylde lejekontrakten.

Skader/Fejl/Mangler

Lejer er erstatningspligtig overfor bortkommet løsøre samt skader forvoldt i lejeperioden. Evt. skader skal inden afrejse anmeldes til udlejer.

Udlejer påtager sig intet ansvar for pludselig opståede skader (installationssvigt og brud, forstoppede afløb etc.), men vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen.

Opvarmning af feriehuset

Vær venligst opmærksom på, at det normal ikke kan forventes, at ferieboligen er opvarmet ved ankomst. MEN i vinterhalvåret forvarmer vi husene, så de er lune.

Måleraflæsning starter så, når vi starter varmen og går dermed på lejers regning.

OBS: Hvis forbrugspriserne ændrer sig hos leverandørerne vil de i kontrakten nævnte priser blive justeret op/ned til gældende prisniveau.

Insekter/Skadedyr

Feriehusene ligger oftest i den frie natur tæt på skoven. Derfor kan der forekomme insekter og skadedyr (bl.a. hvepse, myrer og ørentviste, mus og bænkebidere).

Jammerbugt-ferie er behjælpelig med at afhjælpe de problemer, der kunne opstå under lejemålet.

Uforudseelige hændelser

Vi påtager os intet ansvar for situationer som måtte opstå som følge af udbrudt eller truende krig, strejke, lockout, rationering, grænselukninger, epidemier, pandemier, naturkatastrofer, forureningskatastrofer (herunder nukleare udslip), nedbrud af kommunikationsnetværk samt andre former for begivenheder der kan karakteriseres som force majeure.

Reklamationer

Reklamationer skal straks meddeles bureauet.

Efter afrejse modtages ingen reklamationer.

Der tages forbehold for evt. trykfejl eller fejl på websitet.

De beskrevne afstande er vejledende og er angivet efter skøn i luftlinje og kan derfor kun benyttes til orientering.

Tvister

Ved evt. uoverensstemmelser ifm. lejemålet mellem lejer og udlejer gælder dansk ret.